TERMS AND CONDITIONS

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าในท้องถิ่นในประเทศไทย เรานำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่มีจากเว็บไซต์นี้ให้กับคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ใครก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา

คุณเข้าใจว่าข้อมูลของคุณ (ไม่รวมข้อมูลบัตรเครดิต) อาจถูกถ่ายโอนโดยไม่มีการเข้ารหัสและเกี่ยวข้องกับ (ก) การส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายต่างๆ และ (ข) การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคของเครือข่ายหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกเข้ารหัสเสมอระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย

คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อหรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดๆ ของบริการ การใช้บริการ หรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใดๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

ราคาผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเนื้อหา) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการยุติบริการ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีเฉพาะทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีปริมาณจำกัดและสามารถคืนหรือเปลี่ยนได้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น

เราได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อแสดงสีและรูปภาพของผลิตภัณฑ์ของเราที่ปรากฏที่ร้านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใดๆ ของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะแม่นยำ

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่มีการหยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการจะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้

คุณยอมรับว่าในบางครั้งเราอาจลบบริการเป็นระยะเวลาไม่จำกัด หรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการและผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการ (ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งโดยเรา) ให้ 'ตามสภาพ' และ 'ตามที่มี' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือ โดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์ คุณภาพทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน ชื่อ และการไม่ละเมิด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ www.trnrthailand.com ของคุณ การปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนวิธีที่คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข อัปเดต หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ให้ไว้กับเรา หรือแสดงข้อกังวลใดๆ ที่คุณมี อาจจะมี

เราปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งควบคุมวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง?

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงชื่อของคุณพร้อมกับนามสกุล หมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของคุณอาจถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติโดยเราเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาในการเข้าถึง และ/หรือที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง ข้อมูลนี้ใช้สำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์และบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์เท่านั้น และเพื่อรักษาคุณภาพของบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านเทคนิคและองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการละเมิด การสูญหาย หรือการใช้ในทางที่ผิด ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บโดยเราในรูปแบบต่างๆ รวมถึงทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และฉบับพิมพ์ เว็บไซต์ของเราใช้การเข้ารหัส SSL (Secure Sockets Layer) เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่แล้ว แต่คุณควรตระหนักว่าการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นทำให้เกิดความเสี่ยง เราจะแจ้งให้คุณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลที่น่าสงสัย ซึ่งเราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล และคุณเลือกที่จะยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารของเราหรือไม่ หากเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเราได้รับข้อมูลนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำลายหรือลบการระบุตัวตนอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หากทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

การส่งสินค้า

เรามีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย ซึ่งเราจะจัดส่งไปยังที่อยู่ทางกายภาพที่มีอยู่จริงเท่านั้น ไม่สามารถส่งไปตามตู้ไปรษณีย์ได้ สินค้าที่คุณซื้อจะถูกจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยหรือบริการจัดส่งเอกชนอื่นๆ

ระยะเวลาในการจัดส่ง

เราพยายามที่จะจัดส่งทุกคำสั่งซื้อโดยเร็วที่สุด สำหรับปลายทางส่วนใหญ่ คุณควรได้รับสินค้าภายใน 2-8 วันทำการนับจากวันที่คุณทำการสั่งซื้อ

เวลาในการจัดส่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์จัดส่งของเราในกรุงเทพฯ

การจัดส่งที่ปลอดภัยและความรับผิด

โปรดตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณอย่างละเอียดก่อนดำเนินการคำสั่งซื้อของคุณ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่สูญหายหรือถูกขโมยเนื่องจากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง หากสินค้าที่คุณซื้อถูกส่งคืนไปยังคลังสินค้าของเราเนื่องจากไม่สามารถจัดส่งได้หรือที่อยู่ไม่ถูกต้อง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดส่งใหม่

เนื่องจากระยะเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่ง

ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากสินค้าที่สั่งซื้อหมด/ เลิกผลิต หรือมีข้อผิดพลาดด้านราคาหรือรายละเอียดสินค้าทางออนไลน์

ติดตามคำสั่งซื้อของคุณ

เมื่อจัดส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว ระบบจะส่งอีเมลหมายเลขใบส่งสินค้าถึงคุณ หรือไปยังช่องทางการติดต่อที่คุณให้ไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการจัดส่งของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้อง

การคืนสินค้าและการคืนเงิน

การเปลี่ยนใจ

โปรดเลือกรายการของคุณอย่างระมัดระวัง เราเสียใจที่เราไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของเราบรรจุหีบห่อที่ประณีตครบถ้วนและการขนส่งกลับอาจทำให้บรรจุภัณฑ์เสียหายไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้

เมื่อคำสั่งซื้อของคุณถูกส่งออกไปแล้ว เราไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดหากคุณป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือสั่งซื้อสินค้าผิด เพื่อให้เราดูว่าสามารถดำเนินการอะไรได้หรือไม่

รายการผิดพลาดหรือเสียหายและข้อผิดพลาด

เรายืนอยู่เบื้องหลังคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง เสียหาย หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราทันที เพื่อให้เราช่วยแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด และจัดเตรียมการจัดส่งคืนและการคืนเงินหรือการแลกเปลี่ยน

เราจะคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ซื้อบนเว็บไซต์นี้ หากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือเสียหายอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการใช้งานในทางที่ผิด การดูแลและการจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือการสึกหรอตามธรรมชาติ

โปรดติดต่อเราพร้อมแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและวันที่ คำอธิบายข้อบกพร่อง พร้อมคลิปและรูปถ่ายเพื่อแสดงข้อบกพร่องหรือความเสียหาย เมื่อได้รับสินค้าชำรุด/ เสียหาย เราจะส่งสินค้าทดแทนหรือคืนเงินเต็มจำนวน ซึ่งจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดและอยู่ในรูปแบบเดียวกับที่คุณชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อของคุณในตอนแรก

จากการตรวจสอบแล้ว หากผลิตภัณฑ์ไม่ถือว่ามีข้อบกพร่องหรือเสียหาย นอกเหนือจากการใช้งานในทางที่ผิด การดูแลและการจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือการสึกหรอตามธรรมชาติ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังที่อยู่ที่คุณกำหนดไว้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy